DSDR therapie

DSDR therapie is afgeleid van de succesvolle traumaverwerkingstherapie EMDR wat toegepast wordt bij mensen. EMDR therapie wordt al ruim 30 jaar gebruikt om stress of trauma te verwerken. Deze therapie wordt toegepast bij mensen die een trauma hebben opgelopen tijdens bijvoorbeeld een oorlog, mishandeling, ongeluk of iets anders. Men spreekt dan van een PTSS (post traumatisch stress syndroom). DSDR is een diervriendelijke verwerkingstherapie bij gestreste of getraumatiseerde honden. DSDR betekent: Dog Stress Desensizitation and Reprocessing.

Er zijn helaas honden die veel stress vertonen bij o.a. vuurwerk, onweer, dierenartsbezoek, mee gaan in de auto, in de bench etc. Een hond laat dan gedrag zien in de vorm van bijvoorbeeld janken, piepen, blaffen, grommen, veel paniekerig bewegen of kwijlen. Honden die heel veel stress ervaren kunnen ook een combinatie van uitingen laten zien. Heel vaak ligt angst, ten gevolge van een ervaring, ten grondslag aan het probleemgedrag van de hond. Door de DSDR therapie zijn er al enorme veranderingen bij honden ervaren. We willen natuurlijk graag dat de hond meer ontspannen wordt in specifieke situaties die eerst stress veroorzaakten.

Wat van toegevoegde waarde is is dat eigenaars, waarvan de hond DSDR therapie heeft gehad, merken dat hun hond ook in andere situaties meer ontspannen gedrag vertoont. Dit kan zich uiten door meer aandacht voor het baasje te hebben of ineens gaan spelen wat ze lang niet gedaan hebben. Het lijkt er sterk op dat door de DSDR toe te passen in een bepaalde situatie, de hond zich in het algemeen beter voelt en bijvoorbeeld ontspannener kan slapen of wandelen. Lees de ervaringen met DSDR therapie.

DSDR therapie behandeling

Een DSDR therapie behandeling ziet er als volgt uit. We gaan tijdens de sessies de situatie waarin uw hond spanning vertoont in kleine (deel)stapjes opzoeken. Telkens zullen we proberen de lading van de opkomende spanning te verminderen d.m.v. buzzers die gaan trillen. Tijdens de stresssituatie gaat de hond de trillingen voelen en het geluid horen. Dit gebeurt afwisselend aan de linker- en aan de rechterkant op de huid van het lijf. Op deze manier wordt het werkgeheugen geprikkeld en kan de spanning afvloeien. Vaak lukt het uw hond al binnen zo’n 3 á 4 sessies sneller in de betreffende situatie de spanning goed af te laten vloeien. 

Als het om opvoedkundige zaken (bijv. “altijd trekken aan de lijn”) gaat is DSDR niet de oplossing. In bepaalde situaties kan de DSDR als een aanvulling gezien worden. De hond goed blijven begeleiden blijft nodig. Bij welke situatie wel of niet zal dan ook tijdens de intake duidelijk worden of DSDR kan passen bij uw hond.

DSDR therapie traject

Geen enkel traject is hetzelfde. Het is van te voren niet duidelijk hoe de sessies gaan verlopen. Dit bleek zeker het geval te zijn bij een lief wollig hondje. De eigenaresse had mij filmpjes gestuurd waarop duidelijk te zien was dat haar hondje het helemaal niet fijn vond in de auto. Er was zeer veel stress waar te nemen. Dit uitte zich in; hijgen, kwijlen, trillen en onrustig bewegen van het hondje op de voorstoel.  

Bij de eerste sessie werd mij al snel duidelijk dat het hondje een redelijke angst had ontwikkeld voor deuren, zowel in huis als van de auto. In plaats van naar de auto te gaan  begon ik bij dit hondje in huis om de spanning bij het dichtslaan van deuren af te laten vloeien door middel van DSDR. Pas hierna kon ik verder  en kon ik het in- en uitstappen observeren.

Het hondje liet mij zien wat ze goed kon en waar en wanneer ze spanning opbouwde. Op deze manier probeer ik goed in de gaten te houden wat haalbaar is voor elke hond en laat ik de spanning niet te hoog oplopen. Ik "lees" als het ware de hond. Door stapje voor stapje naar de echte angst te gaan komt er steeds meer rust voor de hond.

Fantastisch om te zien als de eigenaar de tips die ik geef, ter harte neemt, en het vertrouwen groeit tussen hond en eigenaar.