EMDR voor honden

De therapie die ik ontwikkeld heb is eigenlijk EMDR voor honden. EMDR wordt bij mensen toegepast die onverwerkte trauma’s hebben. Tegenwoordig kennen steeds meer mensen de EMDR-therapie. Mensen hebben bijvoorbeeld zelf deze vorm van therapie ervaren óf men kent iemand die een EMDR-traject bij een therapeut gevolgd heeft. Vaak zijn mensen zeer positief over een EMDR-traject-ervaring. De therapie die ik ontwikkeld heb heet DSDR therapie. DSDR staat voor: Dog Stress Desensizitation Reprocessing en werkt als EMDR maar dan voor honden. Er kunnen trauma’s verwerkt worden en een gespannen hond kan door deze vorm van therapie ontspannener worden.

Wanneer een eigenaar van een hond zich bij mij meldt voor een mogelijke DSDR-therapie leg ik tijdens een intakegesprek uit hoe DSDR werkt bij- en voor honden. Veel hondeneigenaren zijn benieuwd hoe dit werkt. Dit probeer ik zo goed mogelijk uit te leggen bij het intakegesprek.

EMDR voor honden

Communicatieverschil tussen EMDR voor honden en mensen

Er is een groot verschil hoe het traject vorm krijgt bij EMDR voor honden, in vergelijking met hoe het bij mensen in z’n werk gaat. Bij mensen is het mogelijk om verbaal te communiceren. Het spreekt voor zich dat het verbale communiceren bij honden niet lukt, alhoewel een hond van nature meestal goed kan blaffen of hijgen, maar dat van een dialoog geen sprake is. Gelukkig laten honden over het algemeen heel goed zien hoe ze zich voelen. De non-verbale communicatie geeft veel inzicht van wat een hond wel of niet prettig vindt. Ik krijg tijdens de intake al een redelijk goed beeld van de eigenaar en zijn of haar hond. Het probleem wat de eigenaar met de hond ervaart, wordt besproken en ik hoor en zie soms al waarom en op welk moment de hond stress laat zien. Ik stel veel vragen om hier nauwkeuriger achter te komen. Het kan belangrijk zijn om meer van de thuissituatie te weten. Bijvoorbeeld of er meer dieren bij de hond thuis zijn. Vaak geef ik de eigenaar tips mee om zelf goed op te letten welke uitingen de hond in stresssituaties laat zien. Hierbij krijgt de eigenaar beeldmateriaal gestuurd van voorbeelden van stress-uitingen bij de hond. Eigenlijk is dit al het begin van het EMDR voor honden-traject, ook wel DSDR genoemd. Wanneer ik begin aan het traject "lees” ik als het ware de hond. Ik kijk hoe de hond zich gedraagt, wanneer er spanning ontstaat.

Stresssignalen bij EMDR voor honden

De EMDR voor honden begint bij het kijken en luisteren naar de stresssignalen, ook wel kalmeringssignalen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Gapen
  • Schudden
  • Tongelen
  • Wegkijken
  • Tanden laten zien

Laat de hond, in de situatie die ik op zoek, een kalmeringssignaal zien dan ga ik de ontstane spanning af laten vloeien door middel van DSDR. Op welke manier ik dit doe kunt u hier lezen. 

Het waarnemen van prikkels

Bij EMDR voor mensen zal de therapeut de cliënt vragen de voorgehouden vingers te volgen of door een koptelefoon de piepjes waar te nemen. Bij EMDR voor honden kun je de hond niet vragen bewust langere tijd naar iets te kijken of te luisteren. Tijdens de situatie waar stress ontstaat zal ik de buzzers activeren zodat de hond dit gaat voelen en horen. Dit gebeurt in hele kleine stapjes. Telkens kijk ik waar de hond aan toe is en wat hij of zij aankan.

Coachen van de eigenaar

Naast deze EMDR voor honden let ik ook goed op de wisselwerking tussen eigenaar en hond. De eigenaar houdt regelmatig een spanning in stand door op een bepaalde manier de hond te begeleiden. Mens en hond “spiegelen” elkaar als het ware. Een hond die gestrest is zal sneller kalmeren bij een eigenaar die kalmte uitstraalt dan bij een eigenaar die zelf nerveus doet. Het is belangrijk dat de eigenaar bewust en alert is op opkomende stress bij de hond zodat daar goed op ingespeeld kan worden. Vaak kan dit, door kleine aanpassingen te doen, goed verbeterd worden. Zo coach ik de eigenaar hoe het fijner kan voor zowel mens als dier.